Det nya Rom

Den här planeten styrs av cirka 300 människor. Det är de som äger merparten av allas tillgångar. Senaten i Rom bestod av ungefär lika många människor.

Västerlandet är som Rom. Det är den romerska freden som USA tillämpar i sina krig. Pax Romana innebar att de länder som ockuperats av ideologin också upprätterhåller lagen. Det vill säga förtrycker sitt eget folk.

De ledare som upprätthåller de goda banden med USA får hjälp att trycka ner folk med hjälp av den amerikanska militären. Antingen är ni med eller emot oss.

I Sverige manifesteras detta med att ta efter så mycket som möjligt av den amerikanska kulturen. I media, i filmer. Kort sagt i allt. Och vi måste hjälpa till att försvara demokratin. Det vill säga en demokrati där man har dödsstraff och nolltolerens.

Förföljelsen av vänsterfolk och behandlingen av dessa liknar i Sverige i mångt och mycket Grekland innan diktaturen. Diktaturen hade lång tid på sig att förbereda sig. Många så kallade vänstermänniskor fick utstå trakasserier, misshandel, mord och påhittade bevis. Samt fick otroligt långa fängelsestraff. Precis som i Sverige. Alltid kom polisen undan med sina gärningar. Precis som här.

Faran med polis som egen myndighet är att de när som helst kan ta över. Precis som polis och militär tog över i Grekland 1967.

Det är bara att titta på polisens egna vapenemblem. Den består av yxor och spöknippen. Så kallade fasces. Som ordet fascism kommer ifrån. Hur kan det komma sig att det präktiga och demokratiska Sverige håller sig med en poliskår som har fascistiska symboler i sitt eget vapen. Svaret är ett. Makt.

När vi nu är på väg att sälja ut allt som säljas kan är det inte en fråga om om utan om när. När fascismen kommer till oss. Vi håller på att ta död på kulturen och vår egen ekonomi. På allt som gjort oss suveräna. EU är toppen på isberget dit vi frånsagt oss allt inflytande över oss själva. Vi blir de perfekta slavarna för den nya arbetsmarknaden. Krav- och hjälplösa.

Ett land som får diktatur kan man störta. Men en hel kontinent som får diktatur, hur störtar man den?

Det är bara en tidsfråga innan vi börjar få se avrättningar. Se bara på fallet Osmo Vallo. En människa utan värde i polisens ögon och följdaktligen lovlig att stampa ihjäl. När förövarna inom polisen så lätt kommer undan är det bara en tidsfråga innan avrättningar blir legio. Hur ser det ut om tio år? Är vi där då?

Precis som i Grekland innan och under diktaturen ådöms trilskande medborgare horribla fängelsestraff. Polis skjuter mot demonstranter. Bevismaterial manipuleras och åtal mot poliser läggs rutinmässigt ner. Rättsrötan är total. Så ser det ut i Sverige i dag. Och så såg det ut i Grekland före och under diktaturen.

Den självgoda så kallade tredje statsmakten, media, dansar med i fascistkärringvalsen. Allt som kommer från USA köps med hull och hår. Vi vill ha den europeiska kulturen mer lätttillgänglig. Det är snart sagt omöjligt att ens hyra en europeisk film.

Vi har haft flera tusen år på oss att utvecklas och ändå lägger vi våra hjärtan och händer i knäna på en så pass ung nation som USA. En nation som i mycket bygger på våld och folkmord.

Som började sina dagar med slavhandel samt att utrota sin egen inhemska befolkning. Är det sådana vi ska se upp till? Och nu vill de sprida våldet ännu vidare. Antingen är ni med eller emot oss.

Det finns inga hämningar för att upprätthålla fundamentet till värlsordningen. Nämligen att 300 människor ska äga allt. Precis som senatorerna i gamla Rom. Nu sitter de i Washington. Det nya Rom.

Petrus Vavami och Göran Wassby