Antijante


§1. Du skall icke tro att du är något.

- Jag var alltså är jag. Jag blir således kan jag. Jag var, jag är och jag blir...

§2. Du skall icke tro att du är lika god som vi.

- Varje människa väljer att lyssna till godheten eller ondskan och varje vagga bär godheten inom sig. Och valet står oss fritt...

§3. Du skall icke tro att du är klokare än vi.

- I barnet bor klokheten. Ty lika oklokt som klokt står det oss fritt att välja...

§4. Du skall icke inbilla dig att du är bättre än vi.

- Jag är lika bra som någon annan. Det är möjligt att det finns sådana som anser sig bättre än mig. Men det är bara i deras egna ögon. I mina duger jag gott...

§5. Du skall icke tro att du vet mer än vi.

- Ju mer jag vet desto mindre kan jag om denna gåta vi kallar livet...

§6. Du skall icke tro att du är förmer än vi.

- Jag är mig själv och det är alldeles tillräckligt. I mina ögon är jag värd att ge kärlek och att älskas...

§7. Du skall icke tro att du duger något till.

- Jag duger till människa. På gott och på ont...

§8. Du skall icke skratta åt oss.

- Den som inte kan skratta åt sig själv kan inte skratta alls...

§9. Du skall icke tro att någon bryr sig om dig.

- Ger jag så får jag. Och om så ingen bryr sig om mig kan jag i alla fall bry mig om mig själv...

§10. Du skall icke tro att du kan lära oss något.

- Den som tror sig vara fullärd kan börja med att lära ödmjukhet...

Göran Wassby