De heliga

Krogen; ”Fiaskot”, ligger alldeles runt hörnet från krogen; ”Tristo”, vid Möllevångstorget, i Malmö. De sitter där. De som veta bäst. Det är på sitt sätt egendomligt att de som bäst veta hur landet ska styras så gott som undantagslöst själva är socialfall. De sitter med och vid sina ölsejdlar och talar om hur vi tillsammans ska styra vårt land till allas bästa. Det egendomliga är att det alltid är andra som ska jobba och andra som ska betala. Men dessa självgoda herrar och damer veta som sagt alltid bäst hur andra ska arbeta. För själva har de inte tid till slikt. Ölsejdlarna kräver sin tribut och pungarna far som jo-jos upp och ner när betalningen ska erläggas. Men ve den brödbit som kostar en krona för mycket! Då är allting så förbannat dyrt men när sejdeln ska ha sitt då far jo-jon upp igen så halsen kan få sitt elexir. Det är det som är solidaritet. Inte med de svaga utan med den stora starka. Den stora stark de alltid tillber....

Göran Wassby