Tror sig vara Einstein men är en Sten...

Malmö Östra sjukhus

var ett ställe

där ingen kom att läkas

istället skulle varje dåre späkas

insulin, el och hibernal

den vägen var inte bred utan smal

På Malmö Östra sjukhus

kunde ingen med bästa vilja kallas normal

En professor tutade där alltid i sin trumpet

Det var han som var profet

”Lyssna på mig och lär

Ödmjukhet finns ej i mitt vokabulär!”

Det är hans devis

som jämt skall upp till bevis

De gäller att ha full koll

och empati lika med noll

För att bli professor krävs intellektuell potens

men sannerligen ingen social kompetens

Alltid så självgod och präktig

som om han vore med sig själv dräktig

Andra får bara klander

Om du undrar

så är hans namn Sten Levander...

Göran Wassby