En ödmjukelse

Under min värdighet och belägenhet bygger jag ett svalg och försöker se sprickorna i landskapet.

Nu är det ju så att de ortodoxa oxiderar de också och bara de som vågar tro viger sig. Att skriva är bara att flytta tyngdpunkten närmare marginalen. Men när jag skriver sätter jag alltid en vilopunkt mellan varje stycke…

Göran Wassby