Ett hav

Min far kom en gång hem med ett hav varifrån ömheten hade emigrerat. Så
det blev till att simma genom hjärtäpplet. Men första gången jag läste
ur minnet var du ju nästan inte här. Jag blir inte oklok på dig men
det är länge sedan vi slutade likna människor. Livet behöver ingen
motivering och bara man vaknar är nog döden inte så farlig. När vågen
kommer kommer små smulor av insikter till mig ty varenda liten detalj
behövs i en hymn. Det var därför jag bad dig bli en svan. Men barndomen
faller sönder i minnet och som en dorisk femtekolonnare kommer mörkrets
innandöme med vågorna. Jordens undergång är sen idag - igen. Men säg
inget till pappa!

Göran Wassby