Filosofiska dagrummet

"Det torde vara omöjligt att vara både politiker och filosof. Detta beroende på att politikerna saknar förmåga att se på saker från två håll. Samt att det alltid är dom andra som har gjort och gör fel. De egna är alltid ofelbara. Byter man sedan ut politikerna mot skötarkåren i psykiatrisk vård finner man samma svar. De kan också omöjligen se på saker och ting från två håll. Sålunda har dåren alltid fel och skötaren alltid rätt. Ett sätt att lösa politikerbristen på ett enkelt sätt vore därför att utöka skötarutbildningen i psykiatrisk vård och därifrån rekrytera dom som ska bestämma."

Göran Wassby