Gatan

Gatan, det offentliga rummets vedersakliga verklighet. Gatan är alltid öppen, för där måste alla komma fram. Såväl gatflicka som gatpojke. Hemmen är alltid stängda för där bor din nästa. Ombonat och gott för att vittna om ”den goda staden”. Dåren däremot traskar upp och ner och
fram och tillbaka. Hans fötter går genom historien, som en lindansares för det dåliga samvetet. Sätt ett märke i pannan och en diagnos i hans journal så kan du sova gott i din himmelssäng. Men snarare senare än förr kommer dårens ord att vägas mot ditt hjärta. Vänd då andra kinden
till och känn hans smärta...

Göran Wassby