Behövs hus?

Precis som arbetarrörelsen, när det för hundra år sedan begav sig byggde egna så kallade; "Folkets hus", aktualiserar händelserna i Linköping behoven av egna lokaler att fyllas med befriad verksamhet, fri från stat och kommun, makt och kapital.

Hus öppnar genast möjligheter att fyllas med den fantasi vi gör anspråk på att äga. Kaféer, mötesplatser, konsertlokaler, radiostationer, bostäder. Ytor färdiga eller ofärdiga att fyllas med konst, musik och liv, som inga andra än vi själva bestämmer över. Verksamhet där inte kommun och stat sitter och fördelar bidrag och styr upp allting med allehanda krav och hinder, läs byråkrati.

Visst kan man ju tycka att vi har rätt till "Ungdomens hus" á la Linköping. Att vi redan har betalat dessa hus via skattsedeln. Att när makten lägger ner alla fritidsgårdar och gnetar och drar in på varje krona för vanligt folk, att vi har rätt till hus som står tomma. Utsikterna att verkligen uppnå målet att få och behålla ett hus är dock icke särskilt realistiska. På några timmar när är polisen där och med dem förändras kampen från att gälla ett hus till att slåss mot maktens paltar. Det blir själva kampen, som blir det viktiga. Inte huset, utan att slåss mot snuten. Nävkraften tar över från hjärnkraften. Borta är fantasin till förmån för slangbellan och gatstenen. Och så kan vi inbilla oss att kampen fortsätter. I verkligheten skulle jag nästan vilja påstå att det är en pseudokamp. Vi visar ingenting av hur vi vill ha det. Istället riskerar vi att förvandlas till sekter i allmänhetens ögon. Vi behöver göra något bestående. Vi behöver visa alternativ.

Fortfarande när invandrare från något visst land kommer hit så hjälper de varandra till olika affärsrörelser. De slår sig samman och hjälper varandra, också med pengar och kapital. Men vi lever inte i Afrika eller i Indien. I jämförelse lever vi i de bästa av världar. Det är bara en fråga om prioriteringar. Men det verkar vara så att revolutionen inte får kosta något. Att allt ska vara gratis. Krogen, däremot, verkar gå före allt. Sedan kan man ju fråga sig om vi har fantasi nog till någon annan verksamhet än illegal starkölförsäljning men det är liksom en annan fråga.

Göran Wassby