Inget konstigt med det...


Jag karvar i verkligheten efter de drömmar jag närde
när marken var mig kortare. Så grön var skogen att
ingen kunnat glömma den. Och jag bar den i min hand.
Lövad stod den när kantorn tog till ton. Både gran och
hjärna hade bark på den tiden och vi skar små båtar ur
tallarna. Det gick så länge isen höll. I brådrasket
rotade sig berget och i jungfrudansen gravstenen. På
bygden råkade det finnas en utter. De förväxta gav sig
inte förrän den var skjuten. Först när skinnet karvats
rent från brosk och blod kunde de ge sig till nöja.
Och det var inget konstigt med det. Det gjorde de med
alla idioter. Dårar för sig och idioter för sig. Så
skulle världen tryggas. Såg man en dåre så skickades
denne per automatik till närmsta dårhus. Och fick man
korn på en idiot så kom denne till den idiotanstalt
som låg bäst till hands. Så kunde värden byggas även
på sank mark. Jag minns en gång när jag låg på mage i
slyn och iakttog en groda. I kraft av min ras skar jag
upp magen på den. Det var inget konstigt med det ty en
groda hade inget värde. Dårarna och idioterna låste vi
in för att de skulle vara på ett säkert ställe. Det
var försett med trenne lås ty både anden, själen och
kroppen skulle säkras. Det är det som kallas; ”den
gamla goda tiden”. Dåren och idioten ska sitta på
säkra ställen. Jag måste här nämna fågeln som flyger
efter fågeln tills de alla flyger tillsammans. Och har
man en gång sett en morkulla flyga över en torvmosse
så vet man att den är lätt att skjuta. För har man en
gång lärt sig att behandla en människa som en idiot så
kan man också skjuta henne. Nackskottet är beprövad
erfarenhet men vi kan också låsa vår dörr så dåren får
frysa ihjäl. En krake mer eller mindre gör ingen
skillnad när Dow Jones och Nasdaq har gått upp. Och
det är inget konstigt med det. Säkerställt ska de
förryckta förtryckas. För att någon ska vara där uppe
krävs det att någon är där nere. Och det är inget
konstigt med det. För hur ska man annars kunna gunga?
Frankfurt, New York och Tokyo har gått upp medan den
korta räntan fallit fem punkter. Femåringen ligger
dock still och iakttar en groda. Och det är inget
konstigt med det...


av Göran Wassby