Konstistorium

Jag har ett konstistorium i skallen

och bland de andra stolpskotten

står en mental milstolpe

trasig i hörnen

och lite rostig men hel ändå

Med horn, trumpet och änglakör

skulle fursten störtas

För att axla arvssynden

anlände jag till hospitalet

vid 23 års ålder...

Göran Wassby