Längd, bredd och djup

Längden och bredden kan dom mäta. Längden och bredden är det enda de känner till. Men inte djupet i mig. Där står vetenskapen platt, herr Levander!

Göran Wassby