Människodon


Sulorna ska stampa takten. Boxkalvskängor,
smorlädersstövlar och chevreauxskor marscherar i takt
och pekar ut. För nu ska syndabocken koras.
Folkfötter kläs i kängor och skallet går. Drevet för
oss framåt och inte ens gud går säker för ju fler
människor det finns desto större blir ensamheten. Utom
för de med facit i händerna ty de veta alltid bäst. I
varje kvarter växer ett golgata upp som kors ur
jorden. Så ska det spikas för den redan korsfäste ska
fästas om för att hålla ett par tusen år till...


av Göran Wassby