Människan, djuret som flydde sitt rike...

Människan har språket och ormen har giftet

Fågeln kan flyga och fisken kan simma

men bara människan kan ljuga

Så rullar klotet fram, det enda som består...

Göran Wassby