Nyheter från TT

Den 40 årige man som sedan en vecka saknas efter en orienteringstävling har fortfarande inte återfunnits. En skallgångskedja har för tredje gången gått igenom det aktuella området utan resultat. Vi hör spaningsledare Bert-Åke Andersson vid Arvikapolisen:

- Ja, vi är en styrka på 150 man både polis, hemvärn och frivilliga som har gått igenom ett flera kvadratkilometer stort område. Vi har även hundar och helikopter men än så länge har vi inte funnit något.

Hur länge har mannen varit borta?

- Ja, det är ju åtta dagar sedan tävlingen avlystes och han saknas fortfarande. Vi jobbar med teorin att han har hamnat utanför kartbladet. Det som gör det extra komplicerat är att han har både karta och kompass. Det kan också tänkas att han håller kartan uppochner. Senast han var synlig var vid 5:e kontrollen. Och då la han enligt vittnen av åt fel håll.

Är han förvirrad?

- Enligt sig själv är han en utmärkt orienterare. Vi jobbar efter teorin att han lever upp till sin kompetens.

Har ni vid Arvikapolisen varit med om något liknande?

- Nej så vitt vi vet är det här fallet unikt.

Hur spanar ni?

- Vi försöker sätta oss in i hur han tänker.

Hur då?

- Vi antar att han fortfarande letar efter sjätte kontrollen.

Hur är den belägen?

- Den ligger högst uppe på en bergknalle alldeles vid den enda sjön.

Det låter ju inte så svårt att hitta.

- Nej. Det är ett av de stora frågetecknen.

Var den här orienteringstävlingen speciellt svår?

- Det kan man nog inte påstå. I synnerhet som han tävlar i seniorklassen. Vi har haft stora problem med dementa i skogarna här runt Arvika. I synnerhet under bär- och svampsäsong.

Är seniorklassen för alla över 40 år?

- Den försvunne tävlar i Korsakovsklassen.

Ni har alltså inga spår?

- Nej men vad vi har lärt oss av det här är att pannlampa alternativt radiosändare är ett måste vid den här typen av tävlingar.

Det är så att ni ska kunna lokalisera bortsprungna orienterare?

- Exakt.

En hel värld följer ju med det här fallet. Vad kan vi lära oss inför framtiden?

- Ja det skulle vara att det ska krävas någon form av licens för att delta i orienteringstävlingar av den här typen. Vi har även efterlyst en FBI-profil från Amerika. Det är möjligt att man kanske kunde använda sig av elektroniska fotbojor för att kunna veta exakt var orienterarna håller hus.

Hur var han klädd?

- I blå träningsoverall med nummerlapp 39.

Hur har han det nu?

- Ja, Värmlandsskogarna är ju inte precis kända för att vara lätta att hitta i. I fjol gick en hel förpluton vilse.

Har mannen i fråga gjort värnplikten?

- Svar: Vet ej.

Upplysningar om den försvunne orienteraren Kjell Andersson med nummerlapp 39 kan lämnas till polisen i Arvika eller till närmaste polismyndighet.

Och det var allt från TT.

Göran Wassby