Permission från verkligheten

Jag ser samhället som ett enda stort staffli. Mina penslar är människorna och min palett är samvetet. Duken jag målar är Malmös. Malmö Östra sjukhus, stort som hela världen.

Med vokalerna besjunger jag världen, med konsonanterna spacklar jag dårhuset. I min tavla utan ram har alla patienter full frigång med egna kläder och egna nycklar. Medicineringen är tobak och alkohol och på dagarna går de till dagcentret och monterar volvos och saabs.

Jag målar riktig Hötorg. Det enda som duger är skit. Ju sämre desto bättre. Jag bjuder er därför till vernisage varhelst ni befinner er.

Välkomna att beskåda och se min målning; "Malmö Östra sjukhus".

Ni behöver bara öppna ögonen och så länge ni inte gör det saknar ni sjukdomsinsikt och kommer följdaktligen aldrig att bli utskrivna från; "Malmö Östra sjukhus".

Ni har bara permission från verkligheten!

Göran Wassby