Stolta stad...

"Bland Ingenmanslands sankmarker och träsk lät tsar Peter bygga sin huvudstad.

Jag har byggt min.

Här.

Här bland Ingenmanslands morän och deltan har jag pålat grunden till min huvudstad.

I mitt rike av sprängda galaxer har jag byggt min stolta stad, som i väntan på lösen bidar sin tid.

Såsom knypplerskan tvinnar sina mönster tvinnar jag stadskärnan.

Jag väver en stad med en spinnerskas gator.

Tråden som löper från min vinda ädlas genom knypplaren till en brodyr.

Man kan segla på dimmornas drömmar och lägga till vid tankarnas kaj.

Ankra upp köl vid köl.

Ligga höger om styrbord eller vänster om babord och lyssna på vågorna i bröstet.

Gatorna är lagda av silver från Bolivias plundrade gruvor.

Husen av zinkvitaste sten från Dovers klippor.

Stadsplanen är från det länspumpade Atlantis.

Som ett fragment av ett öga ser jag staden öppna sig.

Under raden som kysste serafen till liv är en tanke härtappad.

Ett tankens destillat!

There are twelve gates to the city..."

Göran Wassby