Ordstäv 1

”Vi människor ställs hela tiden inför två val. Att tänka eller att prata. Och aldrig förenas de två.”

Göran Wassby