Framtid

Där vi ser framtid ser djuret allt. De har lämnat undergången bakom sig. Vi har den framför oss...

Göran Wassby