Jag är professionell! Jag går hem klockan fem!

Kuckeliku herr överläkare! Du måste vara en väldigt fin människa, du. När alla ser upp till dig så! Och du, herr Tosing, du måste vara en väldigt dålig människa, nej vad säger jag, patient, du. Hur har du mage att störa oss nu? När vi har personalkonferens....gå in på ditt rum! Och var tacksam! Du ska få tala med en PSYKIATER...det är en väldigt fin människa det! I Sverige liksom på övriga planeten har vi kommit fram till att tripptrapptrull-principen är det bästa. De med diagnos längst ner i botten, sedan avgör graden av utbildning hur högt man sedan tripptrapptrullas i hierarkin. Inser man bara detta
storartade och fantastiska kan man bli utskriven av tocke Gud Fader själv, herr överläkaren! Va? Hur understår du dig att kritisera denna av socialstyrelsen givna ordning! Du som inte ens har utbildning! I alla fall inte riktigt lika fin som vår! Va? Hur understår det dig att antyda psykiatrins historia? Är du inte tacksam? Ta din medicin och håll käften ty du äro sjuk och jag äro frisk. Va? Antyder du att planeten styrs sinnessjukt? Att vi friska gör planeten sjuk? Det är ju dom andra! Dom andras fel alltihop! Mitt parti har då aldrig gjort något fel! Det är dom andra! Dom andra som ställer till allt jävelskap! Du saknar ju både utbildning och sjukdomsinsikt! Du är inte medveten om hur sjuk du är! Du inbillar dig bara att du är något!
Sedan vi började att satsa på vård, skola och omsorg har vi sparat in 30 procent av volymen. Vi prioriterar och du dåre! Du tillhör inte de prioriterade. Det finns ju för fan härbärgen! Dög det åt jesusbarnet så duger det åt dig din jävla idiot! Jag är en fin människa jag. Jag är SJUKSKÖTERSKA! Och du är bara patient! Jag är professionell. Jag går hem klockan fem. Du ska veta din plats! Inga patienter i köket! Jag är professionell. Jag går hem klockan fem. Va? Antyder du att vi inte kan visa några resultat? Att vi inte kan göra människor, förlåt, PATIENTER, friska? Jag är professionell. Jag går hem klockan fem. Vet hut! Och vet din plats! Jag är professionell. Jag går hem klockan fem...

Göran Wassby