Allt verkligt liv är möte

Kastanjens blad blir större för varje dag. Jag står här och iakttar hur hon växer. Det är så mycket att jag tappar kontrollen över alla blad jag ser. Jag tappar till och med tilltron till att det någonsin har funnits ett minne.

Lövverket är enormt och det gröna i det gröna är bländande. All klorofyll gör mig nästan berusad. Grönheten är som alkohol för mina ögon. Jag läskar min gom i syntes med fotot mina ögon ser. Nuet är framtidens begynnelse och framtiden börjar här - i trädets krona. För det är ju där jag vill vara. Mitt i skapelsens krona. Men det är skapelsens klave jag hela tiden upplever.

Så möter vi tillvarons väsen, kastanjen och jag. Kärlek är ett verkande i världen och ett värkande i själen. Vi känner det i oss. Hjärnans lag har en sinnesförfattning och paragraferna som styr oss är lika många som bladen i kastanjens lövverk.

Dömd till marken söker mina fötter sina steg. Kastanjen går men jag står stilla. Det är konstigt att livet följer i mina spår. Verkligt liv levs i nuet. I dessa tre sekunder vi har på oss mellan andetagen. Det kan tyckas likgiltigt om det är en träd - eller hjärnstam som möter mina tankar. Allt verkligt liv är möte...

Göran Wassby