Rosor

Den som växer ser allting eller kanske alltid. Bara det. Att den som växer ser. Och omvänt, att den som hör krymper. För det är ju så att i en värld av rosor finns det alltid en tagg redo för dig...

Göran Wassby