Ansökan

Jag anhåller vördsamt om att makten i världen måtte överlämnas till mig. Mitt motiv till detta är att jag är bättre, klokare, intelligentare än alla andra.

För det första, som redan framhållits, är jag bättre än alla andra människor. Det är mycket möjligt att detta empiriska faktum kommer att förnekas. Det är då bara av illvilja och trångsynthet detta kommer att ske.

Mot all förmodan kommer vissa framhålla att de är bättre än alla andra, men det är bara förtal, för som vi har fastslagit är jag bäst av alla.

Vidare kan vi fastslå att jag är underskattad! Då vi kan konstatera att det är synd om mig vore det inte mer än rätt om jag finge ta över!

Jag vet att det skulle vara bäst för alla om jag vore världens härskare. Jag är ihärdig, (hade över 200 övertidstimmar förra året), offervillig (ser redan mig själv som det allra största offret i världen), plikttrogen, ordningssam och lojal. Kort sagt; Jag är suverän och i enlighet härmed hemställer jag att:

  • i första hand: all makt ska utgå från mig och
  • i andra hand: all offentlig makt utgå från mig

Malmö, 2001-02-01

Göran Wassby

PS. Om Ni uppfattar detta såsom utslag av hybris så är det ingenting emot det storhetsvansinne den som har att handlägga detta ärende besitter! DS.