Dikt

Som valarna simmar
mot land
accelererar vår turbo
tusenfalt
nerför stupet
Våra gälar
kippar
efter andan
Och vi mäter
Vår lycka
i
Förruttnelse

Vilken läsupplevelse!

Göran Wassby lyckas skildra vårt kollektiva självmord och göra det till en njutning. Mer av den mannen!

Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet

Äntligen något nytt!

I vårt postmodernistiska åttiotal lyckas Göran Wassby i poemet "Dikt" klargöra autonoma begrepp och vår eviga destination.

Se med vilket crescendo han beskriver vårt skiljande från livet.

Vår lycka ligger plötsligt i förruttnelsen.

Ett sån't grepp! Bäva månde gudarna! Göran Wassby ger en vink av vad som väntar bortom postmodernism och åttiotal. Skål!

Leif Nylén, Dagens Nyheter

Bränn Wassby!

Sådan dynga betackar vi oss för. Folk som jobbar vill koppla av med underhållning och bra poesi. Varför får vi inte se flera avsnitt av "Varuhuset" istället för att plågas av miljöpessimism á la Wassby.

Björn Fremer, Kvällsposten

Vad ska våra barn tänka?

Lis Asklund, Svenska Journalen -

" ... ett utmärkt stilexempel på genren Civilisationskritik är Göran Wassbys poem "Dikt"..."

Maria Brynge, Vi Mänskor -

"Göran Wassby drar ihop trådarna, som löper ut från det tidiga sjuttiotalets Berlin och gör det till ett konglomerat av samstämmighet"

Bo Svensson, Res Publica -

"Arbetarrörelsen har alltid slagits för miljön. Den politiska delen; Arbetarpartiet Socialdemokraterna, har byggt upp folkhemmet till vad det är idag. Är inte Wassby tacksam? Vad är han ute efter? Trakassera hårt arbetande människor, som under de förlorade åren förlorade tio % av realinkomsterna. När vi nu lyckas få två kronor mer i timmen vill vi koppla av på vår fritid. Med riktig litteratur! Wassby borde läsa Ivar Lo-Johanssons böcker om statarna, så kanske han lär sig något om verkligheten!

Ivar Ivre, LO-tidningen -

Sådana här avarter av småborgerlig pisshumanism av miljökaraktär är främmande för socialismen. Vill Wassby tillbaka till feodalismens utsugning och kapitalismens utplundring?

"Den högsta formen av den objektiva verklighetens återspegling i människans hjärna, människans medvetande, är en funktion av det särskilt komplicerade stycke materia, som kallas människans hjärna"

V. I. Lenin ur "Materialism och empiriokriticism"

Wassby sätter genom sin blotta existens tvivel på att människans hjärna verkligen är så värst komplicerad. Vad han däremot väl har utvecklat är sitt rövhål. Med det "diktar"han.

Vad han i sin kälkborgerliga kulakdrömvärld inte begripit är att vi måste se allt i sitt historiska sammanhang. Att vi måste framåt. Att vi ska bygga en ARBETARSTAT och förverkliga det arbetande folkets stora dröm. Drömmen om ett socialistiskt Sverige, där all form av formalism, av den typ Wassby representerar för evigt är förpassad till historiens skräphög.

TA EN KAMPPRENUMERATION!

Roger Gross. Proletären -

"Ska en så'n som Wassby få kalla sig människa?"

Sven Stolpe, Dagen

Jävla Yuppiesvin!

Turbo? Vad menar Wassby? Wassby är politisk idiot när han yuppiserar med turboeffekt i affektsvineri. Är Wassby en litterär snut?

Daniel Minton, Folkmakt

Förruttnelse?!?!

Andlig spis kräver rena råvaror. Vad menar Wassby med föruttnelse?

Matnyttig litteratur kräver matnyttig författare. Låt grisen böka så får vi matnyttig spis. Såväl andlig som lekamlig. - Ät potatis istället för att lyssna på knölar!

Marit Paulsen, ICA-Kuriren -

"En litterär nyansering erbjuder verkligen Göran Wassby i eposet "Dikt". Han går från klarhet till klarhet i sin dynamiska tolkning av framtidsmänskligheten.

"Människan framåt!"

Det är ett språng i språket. En turbo bär oss framåt. Det accelererar något alldeles oerhört. Språket är nyskapande men bär ändå med sig arvet från Stagnelius och Catullus.

Poemet "Dikt" är en litterär pärla fullt i klass med Blakes "Ode to a Nightinggale".

Vad man kunde anmärka på är att Wassby använder fler maskuliner än femininer. En kvotering vore därför önskvärd.

Karin Lenz, OBS Kulturkvarten -

"Eftersom jag är anarkist, vägrar jag att representera någon annan än mig själv. Eftersom jag är Fikus identifierar jag mig med rövhål. Jag ser en värdegemenskap med Göran Wassby, men tyvärr finns det inte plats för några andra än Nina Lekander, Eva X Moberg och undertecknad. Vi står för enmångfalden i svensk alternativpress men Wassby är välkommen på ett hörn!"

Jonas Gardell, April

Det är dags att städa ut!

Vem minns inte Lubbe Nordströms "LortSverige". Då hade vi rent utomhus men skitigt inomhus. Idag håller vi rent inomhus men skitigt utomhus. En härlig rockad som Göran Wassby i sin dikt "Dikt", sätter fingret på.

"Våra gälar kippar"

Det är så man tänker sig rimmet "tippar" efter kippar. Tippar som i Manchester City - Coventry. Tippar som i Spillepengen och SAKAB.

Som sagt; En härlig rockad och en munsbit för läslystna. En sådan litterär debut har inte gjorts sedan August Strindberg och Curt H:son.

Lennart Bromander, Arbetet -

"Mig veterligen har jag bara tyckt om en sak förut i hela mitt liv. En rysk experimentfilm av Vefulod Pudovkin från 1924!

Allt som gjorts sedan dess, tänkts eller överhuvudtaget uppkommit i en mänsklig hjärna har varit kvalificerad dynga. Det enda läsvärda - och sevärda - har varit mina filmrecensioner i Sydsvenskan.

Det tog 65 år. Sedan kom Wassby!

Med helt avantgardistisk, experimentalistisk, musikalisk, teatralisk och alkalisk styrka och fantasi kastar han in sig i härliga och underbara beskrivningar. Det här är inte dikt. Det är film.

Film, film, film !!!

Fem stjärnor! Det enda - och bästa - sedan Vefulod Pudovkins' "The extraordinary adventures of Mr West in the land of the bolsjeviks".

En Oscar till Göran Wassby för bästa manus 1989! En Oscar till "Dikt" !

Jan Aghed, Sydsvenska Dagbladet -

Stilanalys av dikten "Dikt", av Göran Wassby, gjord på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Kulturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet av:

Filosofie Doktor Peter Lutherson.

"Som varje litterär analfabet med studentexamen kan upptäcka så är motivet i dikten "Dikt" helt uppenbart vid första anblicken. Det handlar strikt empiriskt om vildsvinsjakt i allmänhet och vildgaltsjakt i synnerhet.

"Som valarna simmar mot land"

är ett Eliotskt objektivt korrelat (Objektive correlate). Det suggererar omedelbart fram ett nedärvt minne från galtjakt i Tanum. Det bohusländska motivet skymtar i verbet; "simmar". Varje tränat öga upptäcker att det är en cirkelkomposition där stilkaraktärens emotionella innehåll indikerar tusenfaldiga vildsvinsgaltar accelererande. Känslan och stämningen kommer fram i ordet "turbo". Turbo är nyckelmetaforen i vilken naturbesjälningen framavlas i vildsvinsornarnas trynen.

"Våra gälar kippar efter andan"

visar ett stilenligt exempel. Inte bara på ornarnas trynen i Homerisk tappning, utan ävensom postmodernismens innersta väsen.

Alliterationen: Förruttnelse liksom, assonansen: lycka, visar på stor vederhäftighet. Närmst klassificerad som klassisk antik prosa.

Meterrytmen haltar ej hos Wassby. Det är ett nöje att följa hur triptyker och anapester dansar i den Frödingska valstakten. Man kan riktigt höra det DUDELIDIA - DUDELIDEJA svaret från salig Fröding. Så knyter Göran Wassby samman värmländsk berättartradition med formalismen och dess sprängda syntax."

Post Scriptum

Den här dagsskörden av recentioner, analyser och synpunkter av min dikt "Dikt", skulle naturligtvis stilenligt ha avslutats med en skriftställning av Jan Myrdal. (Ni vet han som reste omkring i Pol Pots Kampuchea och miljoner dödskallar till trots, skrev hyllningsartikel på hyllningsartikel till det "Demokratiska Kampuchea").

Jan Myrdal har telefonledes låtit meddela att det inte blir (sic!), någon Skriftställning. Istället har han utlovat ett frontalangrepp i bokform så snart han är klar med sina döda föräldrar. Boken har arbetsnamnet "Rapport från en wass by" och ska ligga på bokhandelsdiskarna lagom till julslakten.

Fårö. 12/2 1989

Göran Wassby