Vi gör det möjliga omöjligt

Ett upprop till förmån för Sveriges samlade myndigheter.

Det finns ingenting man inte kan göra sämre. Därför har vi utarbetat ett kompakt monolitiskt system där varje enskilt initiativ erbjuds 6-8 av socialstyrelsen rekommenderade väggar att dunka huvudet blodigt emot.

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Länsarbetsnämnden
 • CSN
 • CNS
 • Socialstyrelsen
 • Riksförsäkringsverket
 • Riksrevisionsverket
 • Invandrarverket
 • Statens Kontrollkommission
 • Alf Svensson

Göran Wassby