Råd och tips till en ung författare

Så här hanterar du dina sopor.

Denna information innehåller tre delar:

  • Målsättning och regler för renhållning i ditt skrivande
  • Så här mycket avfall producerar du
  • Så här hanteras ditt avfall

Med de ofantliga kvantiteter avfall som dagligen skapas är hela hanteringen en fråga om att få med sig så mycket avfall som möjligt vid skrivandet och ha så lite kvar som möjligt till läsaren efter den slutliga behandlingen.

Om Du till exempel fyller Ditt skrivande med dynga och skit och sedan komprimerar avfallet redan innan Du slänger in Ditt manusskript till förlaget och sedan förhoppningsvis tillsluter manuset väl innan Du adresserar och går med det till posten underlättar Du hanteringen avsevärt. Väl framme hos förlaget sker sedan en ytterligare komprimering av avfallet och därmed kan en stor mängd sopor tas med i varje utgivning.

Efter antagning utvecklas avfallshanteringen till en personlig skapelse enligt två metoder:

  • Brännbart avfall (dvs brännbart stoff och andra ämnen)
  • Obrännbart avfall (dvs hårdprosa)

Det är därför viktigt att avfallet sorteras och lämnas in i dessa kvalitéer då i annat fall behandlingen både försvåras och fördyras avsevärt.

Grovavfall sätts in i speciella uppsamlingspärmar för skrivare som finns uppställda på anvisad plats.

Deponering av icke brännbart avfall sker på Symposion avfallsupplag vilket innebär att höga krav ställs på de sopor Du lämnar in!

Tänk på att emballera dina alster ordentligt så att inte skiten kommer ut!

I samband med långprosa och större verkansamlingar kan soporna bidra till verklig sanitär olägenhet. Tänk på att slänga din skit regelbundet och i tid!

För att underlätta för Dig att bli av med extraskapat skrivande s.k. finlyrik behandlas denna på samma sätt som grovsopor, men för att få bättre kvalité och därmed återvinning av grovsoporna hämtas dessa samtidigt med dina ordinarie sopor när Du lämnar in dessa till förlagen.

För att underlätta för Dig att hålla rent i Ditt skrivande erbjuder vi också:

Försäljning av kraftiga säckar som vi levererar hem till dig.

Prosa utgörs av så stor andel som 40 procent av avfallet. En stor del av detta är tidskrifter och skönskit. Något som Du lätt kan hålla avskiljt från de övriga soporna och därmed ej smutsa ner poesi och diktavfall.

Du kan också lämna ditt avfall direkt till förbränning till B-F-F! (Bonniers Förlags Förbränning).

Övrigt specialavfall hanterar Bonniers med speciella säckar och behållare isolerade med asbets som garanterar en säker och miljöriktig hantering och slutgiltig behandling så att det inte hamnar bland det övriga avfallet eller i övrigt kommer i omlopp.

Om du trots denna goda service skulle behöva lämna avfall.

Tänk då på att märka med etiketten grovsopor!

Etiketter medföljer som bilaga till denna broschyr utarbetad av:

Renhållningsverket i samarbete med
Kulturstödsnämnden och
Kulturvetarlinjen vid Lunds Universitet.