Rubbish

Länsarbetsnämnden ger i samarbete med Skolöverstyrelsen en grundkurs i vardagsrubbish. Både för dig som aldrig talat rubbish och på dig på universitetsnivå, som önskar förkovra dig ännu mer. Lyssna och lär ett av människans största språk. Passa på och lär rubbish!

Första lektionen:

Kursledaren: - Säg efter mig! Man måste ha ett arbete!

Klassen: - Man måste leva.

Kursledaren: - Nej, nej. Säg efter mig ARBETE. Arrrrbete.

Klassen:- ABBA.

Kursledaren: - Nej, nej, a-r-b-e-t-e. Lägg tungan mot gommen och pressa på!

Klassen: - Abbbb, bb, bb...

Kursledaren: - Okey, vi fortsätter... Det viktiga är att jobba. J-o-b-b-a. Säg efter mig:

- Jobba!

Klassen: - Bbbb, bu-bu-bu-bu.

Kursledaren: - Vi försöker igen. När ni kan prata rubbish flytande säger ni obehindrat; Huvudsaken man har ett jobb! Om ändå olyckan skulle vara framme och ni inte tillhör de lyckliga måste ni kunna uttrycka som följer; Jag måste gå till arbetsförmedlingen. Säg efter mig:

- Jag måste gå till arbetsförmedlingen.

Klassen: - Jag måste gå till parken.

Kursledaren: - Nej, nej. ARBETSFÖRMEDLINGEN. Okey, lite svårt så här i början att begripa. Vi fortsätter. Alla som inte jobbar ska ha dåligt samvete Säg efter mig:

- Dåligt samvete.

Klassen: - Samvete.

Kursledaren: - Nu ska vi lära oss vad livet är. Liv är arbete. Vill du leva 8 timmar om dagen ska du arbeta 8 timmar om dagen. Vill du leva 40 timmar om dagen ska du arbeta 40 timmar om dagen. Arbete får man genom arbetsförmedlingen. På rubbish heter det - Vad ska du bli när du blir stor?

Eftersom vi har allt i överflöd är det ju viktigt att vi fortsätter arbeta. Därför finns något på rubbish som heter PLIKT. Säg efter mig:

- Plikt !

Klassen: - Pli.

Kursledaren: - Bra. Det börjar ta sig. Det är plikten framför allt. Det finns olika sorters plikt. Arbetsplikt, värnplikt, tjänsteplikt. Gör man inte sin plikt är man en svikare som ska må dåligt genom samvetet. Svikaren ska då få behandling. Behandling ges av socialarbetare. Socialarbetare finns på Socialen. Säg efter mig:

- Socialen.

Klassen: - Socialen!

Kursledaren: - Såja. Äntligen något ni kan. På socialen sitter alltså socialarbetaren. Socialarbetarens uppgift är att få den som kommer till Socialen, ett så kallat fall, att genom samvetet må dåligt eftersom socialfallet inte har något arbete och således inte har någon pliktkänsla och således inte vet göra rätt för sig. Säg efter mig:

- Göra rätt för sig !

Klassen: - Göra rätt.

Kursledaren: - Göra rätt för sig! Annars blir det lätt fel. Hur skulle det se ut om alla plötsligt bara började göra rätt. Då skulle det ju bli helt fel. Då skulle ju folk helt plötsligt börja leva och hur skulle det då gå med bytesbalansen, räntan och marginalskatten. Nej, det törs jag inte tänka på. För ska man tänka ska man ha ubildning. Säg efter mig:

- Utbildning.

Klassen: - Inbillning.

Kursledaren: - Nej, nej. UTBILDNING. Det viktiga är inte att kunna saker och ting. Det viktiga är att ha utbildning. Utbildning är inte detsamma som att arbeta. För som ni kommer ihåg så är arbeta att leva. För att kunna arbeta måste man ha utbildning. Utbildning får man på skolor. Där ska man lära sig hur saker och ting ligger till. Vad vi just nu håller på med är utbildning. Vi lär oss rubbish. Vi utbildar oss. Säg efter mig:

- Utbildar oss.

Klassen: - Inbillar oss.

Kursledaren: - Nej, nej, Inbilla är något helt annat. Det används av samhället för att uttrycka något som heter jantelag. Jantelag innebär att man inte ska inbilla sig att man är något. Säg efter mig:

- Inbilla er inte att ni är något!

Klassen: - Vi är något. Vi är nåt!

Kursledaren: - Nej, nej. INBILLA ER INTE att ni är något. För tror man att man är något ska man tryckas ner i skorna. Tryckas ner i skorna görs man av dom som vet bäst. Den som vet bäst är expert. Experter finns på MYNDIGHETEN, dit dom kommer från universitetet. En nedtryckt människa ska må dåligt. Säg efter mig:

- Må dåligt!

Klassen:- Dåligt.

Kursledaren: - Den som mår dåligt behöver vård. Vård ges av vårdpersonal. De allra flesta som arbetar jobbar just som vårdpersonal. Med att ta hand om alla som mår dåligt. För att vård ska vara riktigt bra krävs det att den som mår dåligt blir sämre. Säg efter mig: - Blir sämre.

Klassen: - Sämre.

Kursledaren: - Sämre blir man i psykiatrin. I psykiatrin finns dom som mår dåligt. De som är nedtryckta i skorna, som ni kanske kommer ihåg kommer av att man inte ska inbilla sig att man är något. För att man inte ska inbilla sig att man är något krävs det att man inte tror på sig själv. För att man inte ska tro på sig själv krävs det att andra fattar beslut åt en. Att få andra att fatta beslut åt en sker genom röstning. I så kallade val. Där överlåter alla vad som skall beslutas till så kallade politiker, som sedan styr folket. Så kallat folkstyre. Säg efter mig:

- Folkstyre.

Klassen: - Styre.

Kursledaren: - De som styr är så kallade politiker, som alltså röstas fram genom val. Att välja är att rösta. Rösta gör man i vallokal. I så kallat bås. Om man nu ska göra sin röst hörd ska man gå in i ett politiskt parti och påverka. Säg efter mig:

- Påverka !

Klassen: - Påverkad

Kursledaren: - En som vill påverka är med i ett politiskt parti som bedriver politik. Den som påverkar skriver motioner. Motioner avslås sedan av dom som har majoritet. Den som påverkar kan då reservera sig. Reservationen anses vara en politisk markering. En markering skrivs in i ett protokoll. Protokollet förvaras sedan i ett arkiv där den som påverkar sedan kan titta på protokollet där det han vill i vederbörlig ordning är avslaget. Detta anses att hålla sig inom ramarna på en just sätt. Protokollet är nämligen justerat. Den som påverkar kan då skapa opinon. Skapa opinion gör man genom att skriva insändare. En insändare sänds till en tidning där den inte kommer in. I tidningen skriver utbildade människor, så kallade journalister. De gör en produkt. Produkter slängs när de blivit konsumerade. När en produkt slängs blir den till en sopa. Säg efter mig:

- Sopa.

Klassen: - Sopor.

Kursledaren: - Sopor är det slutliga resultatet av arbete. Och som ni kommer ihåg så är arbete att leva. För att arbeta måste man må som en sopa. Och för att må som en sopa är det första steget att gå till arbetsförmedlingen. Och då är vi tillbaka där vi började. Säg efter mig:

- Man måste ha ett arbete!

Klassen: - Aha... Bubba!

Göran Wassby