Aktieteckning

Härmed inbjudes ni till teckning av andelar i Aktiebolaget Himmel&Helvete!

"Universum behöver nytt riskvilligt kapital!

I en kommande väl planerad fusion inbjuds allmänheten till aktieteckning i Aktiebolaget Himmel&Helvete. Då det är viktigt för Universums utvidgning och expansion behöver bolaget nytt och riskvilligt kapital.

Himmel&Helvete är ett franchiseföretag med vapen, droger, spel och prostitution som basspecialtet. Nu utvecklar vi framtiden på ångestsidan till att omfatta allt som går att förädlas till föryngringsyta och kapital.

Våra tidigare verksamheter; "lidande och ömkan", där varumärkena; "Flaskan" och "Sprutan" varit tongivande kommer nu att tillsammans med övriga projekt såsom Amerikas Förenta Stater, Europeiska Unionen, SSSR och Kyrkan fusioneras till att gälla ett varumärke; "Korset".

Korset är ett allomgivet plustecken. Något vi alla kan samlas under för att utveckla vår gemensamma tro på marknaden och dess krafter. Allt kommer nu att säljas ut till högstbjudande på den fria marknaden!

Var med och bjud du också! Kontakta din bank och köp en andel i Himmel&Helvete! Tecknar du dig för en post före den 1:a augusti får du en t-tröja på köpet! Då vi har ett begränsat lager gäller det att hålla sig framme. Först till kvarn får först mala de andra...

Välkommen till en framtid i frihet!

Washington 2001-07-21

För styrelsen:
George W Belzebub, president
Johannes Paulus II, vice president
Silvio Berlusconi, styrelserepresentant
Tony Blair, styrelserepresentant
Alf Svensson, suppleant
Bill Gates, majoritetsägare
Staffan Heimatsson, lantväbel och lantvärnsryttare samt machoreporter
Gun Hellsvik, "with a womans touch-representant"
Håkan Jaltung, Einsatzsturmbannführer

Dotterbolag:
Eu på kommission AB
Sveriges Riksdag AB
Allt som luktar pengar och publicitet satellitkanalbolag AB
Privat Sjuk Vård AB
Internationella Pantsatta Människovärdebanken
Runars healing och rådjursjakt AB

FÖR KORSET I TIDEN!

+++++ (Aftonbladet)

Göran Wassby