Åt sinnet till

Det var en vinter för länge sedan någonstans
och vi hade just påbörjat en virvlande dans
Vi dansade som uppför en backe
och jag böjde mig och kysste din nacke
Du fanns en gång i mitt minne
och jag drömde om dig i ditt vita linne
Jag bryter brödet och äter ett stycke
och längtar efter dig i mitt tycke

När det går åt sinnet till
är det dig jag saknar
alltid dig jag saknar
När det går åt sinnet till

Nu ligger jag ensam i mitt rum
benen värker och ryggen är krum
Åren har gått sin kos
det var så länge sedan jag hos dig låg
Nu ser jag bara ett tomt rum
borta är du och borta är snart jag
Mitt hjärta var fyllt av din dyrkan
och jag förde dig upp mot kyrkan
Vi svor oss samman
du och jag inför allesamman
Du tog mig till din brudgum
och jag kysste dig som Kristi brud
Av var och en efter förmåga
åt var och en efter behov
Vi skulle älska varann så länge livet har sin låga
det var svaret på vår stora fråga
Nu ligger du i din lund
och jag kan inte sova en blund
Med minnet av dig på min huvudgärd
förbereder jag min sista färd
Karon kastar snart ankartrossen
Kanske du möter mig på stranden
när jag äntrar relingen och hoppar över
tar du emot och håller mig i handen
När det går åt sinnet till
är det dig jag saknar
alltid dig jag saknar
När det går åt sinnet till...

Göran Wassby