Hospital  
Spelet i sammanfattning

Hospital - spelet med kompetens är avsett för ca 4 deltagare. Det är
utbildad, eller för all del inbillad, vårdpersonal som spelar. De har
nämligen kompetens. Hospital är spelet där det gäller att ta
anställning, vårda och remittera patienter så framgångsrikt att en
skötare är ensam vårdgivare i Psykiatrin.

Spelet starat på Intaget och sedan flyttas skötarpjäserna runt
spelplanen, så många steg som tärningarna visar. När en skötarpjäs
hamnat på ett sjukhus som ännu inte har någon anställd, kan skötaren ta
anställning på denna. Om han eller hon väljer att inte arbeta där, går
jobbet till arbetsförmedlingen, till vilken övriga skötare får bjuda ut
sig. Den spelare som bjuder mest får jobbet med tillhörande
anställningsbevis.

Skötare som arbetar på sjukhus remitteras patienter från de skötare som
besöker inrättningarna. Om sjukhuset har avdelningar eller kliniker
ökar remitteringarna väsentligt. "Då det måste löna sig att arbeta", är
Hospital ett utmärkt exempel på att det lönar sig att starta
avdelningar och kliniker på de sjukhus man jobbar.

Den skötare som får brist på patienter kan börja arbeta halvtid och får
då patienter över, som han eller hon, får från samhället.

Skötarna måste åtlyda det som Hibernal och Valiumkorten säger. Till och
med åka in på Isoleringen om kortet säger så.

Hospital är spelet om psykiatrin. Precis som i verkligheten sker allt
på patienternas bekostnad. Psykiatrin är först och främst en
arbetsplats. Patienterna är blott och bart ett medel, i det här fallet
ett betalningsmedel, för att trygga sysselsättning och utkomst för
skötarkåren. Den som vinner i Hospital blir chef för hela psykiatrin,
eller om spelet avslutas innan en skötare är ensam herre på täppan, den
som har flest patienter i sin vård.

  Pris: 325 SEK + frakt beställ Hospital